Tronco As har godkjenning innenfor følgende ansvarsområder:

Utførende

Riving og miljøsanering, tiltaksklasse 2
Utførende

Arbeid på bevaringsverdige byggverk, tiltaksklasse 2

Utførende Murarbeid, tiltaksklasse 2
Utførende

Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) tiltaksklasse 2

Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) tiltaksklasse 1